Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1.1. 2022

věk

povinné očkování 

poznámka nepovinné očkování poznámka
1. měsíc Tuberkulóza Očkování se provede pouze u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 2 vyhlášky č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.    
2. měsíc     pneumokokové nákazy  Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku
gastroenteritidy s průjmy vyvolané rotaviry  
3. měsíc
(od 9. týdne)
záškrt (difterie)
tetanus dávivý/černý kašel (pertusse)
dětská obrna (poliomyelitida)
žloutenka typu B (hepatitida B) onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae typu B
U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky, tedy schéma (3+1)    
5. měsíc záškrt (difterie)
tetanus dávivý/černý kašel (pertusse)
dětská obrna (poliomyelitida)
žloutenka typu B (hepatitida B) onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae typu B  
     
do 12. měsíců     Meningokokové onemocnění typu B (Bexsero) - 1. dávka Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění u dětí do 12 měsíců
11. - 13. měsíc záškrt (difterie)
tetanus dávivý/černý kašel (pertusse)
dětská obrna (poliomyelitida)
žloutenka typu B (hepatitida B) onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae typu B 
     
13. - 18. měsíc spalničky, zarděnky, příušnice      
1. - 2. tet     Nimenrix - proti meningokokovým nákazám Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění u dětí  ve věku od 1 do 2 let
5. - 6. let spalničky,
zarděnky,
příušnice
     
záškrt (difterie)
tetanus dávivý/černý kašel (pertusse)
     
10. - 11. let záškrt (difterie)
tetanus dávivý/černý kašel (pertusse)
dětská obrna (poliomyelitida)
     
13.- 14. let
 
    Onemocnění proti lidským papilomavirům (Cervarix, Gardasil, Gardasil 9) Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže je očkování provedeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.
14- 15. let     Meningokokové onemocnění typu B (Bexsero, Trumenba) 
                      Meningokokové onemocnění typu A,C,W,Y (Nimenrix) - 1 dávka
Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku.
25. rok přeočkování tetanus další přeočkování se provede po každých 10 až 15 letech    

 

Další povinné očkování bez vazby na věk:

 • pneumokokové nákazy*
 • virová hepatitida A*
 • virová hepatitida B*
 • vzteklina*
 • spalničky*

Očkování označené* je povinné pouze pro určité skupiny obyvatel.


Další doporučené očkování bez vazby na věk:

 • pneumokokové nákazy
 • chřipka
 • virová hepatitida A
 • virová hepatitida B
 • klíšťová meningoencefalitida  
 • vzteklina
 • plané neštovice
 • meningokokové nákazy